CIŚNIENIOMIERZ AUTOMATYCZNY NARAMIENNY

Cena produktu dostępna w sklepach stacjonarnych ORTO-MED

Poproś o kontakt dot. tego produktu

  Zapoznałem się z polityką prywatności i są mi znane zasady przetwarzania moich danych osobowych.

  Dofinansowanie NFZ

  Opis

  Niniejsza instrukcja ma służyć użytkownikom pomocą w bezpiecznym i efektywnym posługiwaniu się automatycznym elektronicznym urządzeniem do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi i pulsu LD, model LD51, LD51A, LD51U (dalej w tekście:

  URZĄDZENIE). Urządzenie powinno być stosowane zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszej instrukcji i nie należy wykorzystywać go do celów innych, niż tu opisane. Należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję obsługi, zwłaszcza rozdział “Zalecenia dotyczące prawidłowego pomiaru”.

   

  WSKAZANIA DO STOSOWANIA Urządzenie przeznaczone jest do pomiaru skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi oraz pulsu u pacjentów w wieku od 15 lat. Ciśnieniomierz zalecany jest do stosowania u pacjentów z niestabilnym ciśnieniem tętniczym krwi lub nadciśnieniem tętniczym w warunkach domowych jako uzupełnienie nadzoru lekarskiego. Mankiet dostosowany jest do ramion o obwodzie 25-36 cm.

  ZASADA DZIAŁANIA Urządzenie wykorzystuje oscylometryczną metodę pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Mankiet jest owijany wokół ramienia i pompowany automatycznie. Czujnik wychwytuje delikatne wahania zmiany ciśnienia w mankiecie, powodowane rozszerzaniem się i kurczeniem się tętnicy ramiennej odpowiednio do bicia serca. Mierzona amplituda fal ciśnienia przekładana jest na wartość wysokości słupa rtęci, wyświetlaną na wyświetlaczu LCD. Urządzenie posiada 90 komórek pamięci do przechowywania wyników pomiarów. Należy pamiętać, że aby urządzenie wyświetlało poprawne wyniki, musi ono być przechowywane i wykorzystywane w temperaturach i przy wilgotności, nie odbiegających od opisanych w dziale ”Charakterystyki techniczne” danej instrukcji.

  Uprzedzamy o możliwości przekłamania pomiarów u osób z rozrusznikami serca, arytmią serca, zwężeniem naczyń, zaburzeniami wątroby i cukrzycą. Przed pomiarem ciśnienia u dzieci wskazane jest skonsultowanie się z lekarzem. ZASTOSOWANIE NOWYCH TECHNOLOGII Identyfi kacja arytmii – specjalny znak « » na wyświetlaczu urzą- dzenia, informujący o wykryciu nieregularnego pulsu. Skala WHO – klasyfi kacja wyników pomiaru odpowiednio do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Fuzzy Algorithm – algorytm przetwarzania danych pomiarowych, który pozwala dokładniej odzwierciedlić specyfi kę pracy ludzkiego serca, co zapewnia wyższą dokładność danych. High Norm Low20 POL Elektroniczny zawór automatycznego obniżania ciśnienia w uniwersalnym mankiecie urządzenia LD51U zapewnia optymalną szybkość redukcji ciśnienia na ręce każdego rozmiaru, odpowiadającego danemu mankietowi.

  UWAGA! Niniejsze urządzenie może być wykorzystywane tylko z mankietami: – Cuff -LDA, rozmiar 25-36 cm (dołączony do kompletu urządzenia LD51 i LD51A), – Cuff -LDU, rozmiar 22-42 cm (dołączony do kompletu urządzenia LD51U).