Wkładki ortopedyczne do butów

/

Zapewniamy szeroki wybór materiałów pozwalających na dobór wkładek do określonej dysfunkcji.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku do naszej pracowni w Dobrej 442 /k Limanowej (godz.8.00-16.00).

W celu umówienia się na wizytę prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr. tel. 792 503 603

Wykonujemy wkładki na stopę:

 • płaską
 • płasko – koślawą
 • szpotawą
 • wydrążoną
 • cukrzycową
 • wrażliwą
 • po amputacji
 • dla biegacza
 • z haluksem
 • z modzelem
 • z ostrogą piętową
 • zdrową

KOMPUTEROWE BADANIE STÓP

Komputerowe badanie stóp nazywane inaczej podobarografią. Polega na pomiarze sił reakcji podłoża w odpowiedzi na naciski stóp pacjenta znajdującego się w pozycji stojącej lub w trakcie chodu. Urządzenia, które mierzą i analizują nacisk na płaszczyznę podparcia to platformy sił reakcji podłoża. Badanie komputerowe stóp oprócz analizy funkcji stopy, pozwala na projektowanie indywidualnych wkładek ortopedycznych, planowanie postępowania fizjoterapeutycznego oraz obiektywną ocenę efektów przebiegu terapii.

Kompleksowe badanie obejmuje:

 • Globalną ocenę postawy ciała
 • Badanie manualne stopy
 • Analizę statyczną
 • Analizę dynamiczną
 • Videografię
 • Skan stóp 3D
 • Wycisk w poduszce próżniowej

Analiza statyczna

Jest badaniem dystrybucji obciążeń stóp pacjenta na podłoże podczas swobodnej pozycji stojącej. W badaniu statycznym możemy ocenić, która z kończyn dolnych jest mocniej obciążona (prawa czy lewa) oraz czy mocniej dociążane są pięty czy przodostopia. Oprogramowanie pozwala na różne sposoby wizualizacji nacisku, a wynik prezentowany jest w postaci liczbowej lub procentowej.

Analiza dynamiczna

Badanie polega na wahadłowym chodzie po macie pomiarowej.
Platforma do analizy dynamicznej pozwala na:

 • badanie chodu z analizą w czasie rzeczywistym
 • zapis i analizę każdego przetoczenia stopy
 • uzyskanie danych o strefach nadmiernych przeciążeń i strefach zmniejszonego dociążenia podeszwy stóp
 • analizę geometrii ustawienia stóp oraz cyklu chodu

Videografia

Jest to system do analizy postawy ciała oraz kompletnych morfologicznych pomiarów asymetrii ciała. Dokonujemy analizy szpotawości, koślawości kolan, pięt, asymetrii miednicy, łopatek, barków.

Skan stóp 3D

Skaner 3D Laser Foot umożliwia skanowanie stóp od strony podeszwowej w celach diagnostycznych oraz skanowanie odcisków stóp w poduszkach próżniowych dla wykonania profesjonalnych, dobranych indywidualnie do potrzeb pacjenta wkładek korekcyjno – ortopedycznych.

Podoscaner posiada funkcję, która ułatwia:

 • podgląd podeszwowej strony stóp w wymiarze 2D oraz 3D w obciążeniu
 • ocenę wysokości łuków, kątów oraz ewentualnych deformacji stopy
 • podgląd wycisku stopy w poduszce próżniowej

Wycisk w poduszce próżniowej

Poduszki umożliwiają odbicie stopy w pozycji skorygowanej, wprowadzenie manualnych zmian i obserwacji korelacji w pozycji pełnego obciążenia.

Stopy

Stopy nazywane są fundamentem ludzkiego ciała. Zaburzenia w obrębie stopy przyczyniają się do powstawania zaburzeń w wyższych segmentach ciała i odwrotnie – nieprawidłowości w stopie mogą być spowodowane przez inne zaburzenia, np. kręgosłupa, miednicy itp. Taki stan nazywany jest mechanizmem kompensacyjnym. Indywidualnie dobrane wkładki ortopedyczne  stanowią jedną z metod profilaktycznych w przeciwdziałaniu tworzenia się niekorzystnych mechanizmów kompensacyjnych oraz podtrzymują efekty ćwiczeń rehabilitacyjnych, szczególnie podczas korekcji wad postawy.

Konsekwencją nieprawidłowego obciążania stopy są zmiany w biomechanice nie tylko kończyny dolnej, lecz całego ciała. Zaburzone działanie stawów skroniowo – żuchwowych może być spowodowane przez stopę płasko – koślawą. W wyniku nierównomiernego rozkładu nacisku na punkty podparcia, stopa płasko – koślawa zmienia ustawienie stawów kolanowych, powoduje zmianę biomechaniki stawów biodrowych, asymetrię ustawienia miednicy, kręgosłupa, stawów ramiennych, a następnie głowy.

Płasko – koślawe ustawienie stopy wpływa także na zmianę napięcia rozcięgna podeszwowego, przez co może dochodzić do jego zapalenia, a w dalszej kolejności do powstania ostrogi piętowej. Obniżenie łuku stopy zmienia rozkład ciężaru ciała i może doprowadzić do rozwoju palucha koślawego, zwanego haluksem. Urazy w obrębie stopy również mogą być przyczyną obniżenia łuku przyśrodkowego, co w dalszej perspektywie wpływa na koślawienie kości piętowej, a z tego względu może dochodzić do nawracającego zapalenia ścięgna Achillesa. Problemy w obrębie łuków stopy zmieniają ułożenie kości uda i podudzia względem siebie. Rotacja tych kości wraz ze zmianą napięcia mięśni, powoduje złe ustawienie kości biodrowej, z czego mogą wyniknąć problemy w obrębie miednicy, kręgosłupa oraz funkcjonalne skrócenie kończyny dolnej.

Wady stóp, oprócz negatywnego oddziaływania na wyższe segmenty ciała, mają również znaczny wpływ na występowanie zaburzeń równowagi. Zmniejszenie stabilności ciała sprzyja powstawaniu urazów oraz upadków, w szczególności u osób starszych. Występujące dolegliwości typu haluks, ostroga piętowa, czy stopa cukrzycowa dodatkowo zaburzają prawidłowy chód, a tym samym równowagę ciała. Interesujących dowodów na skuteczność stosowania wkładek ortopedycznych w odniesieniu do wychwiań posturalnych u osób po skręceniu stawu skokowego dostarczył Guskiewicz. W uzyskanych przez niego wynikach, zastosowanie wkładek w znacznym stopniu zmniejszało wychwiania posturalne, szczególnie w płaszczyźnie czołowej (na boki).

Indywidualne wkładki ortopedyczne mają szerokie zastosowanie u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową kolan oraz przy deformacji typu koślawość lub szpotawość.

Na podstawie badań porównawczych stwierdzono pozytywny wpływ leczenia zachowawczego za pomocą wkładek z klinem supinującym na zmiany zwyrodnieniowe przyśrodkowej strony kolana. W procesie rozluźniania struktur podeszwowych stopy potwierdzono wpływ wkładek ortopedycznych na rozluźnienie rozcięgna podeszwowego. Wykazano również, że lepszy efekt pod względem zmniejszenia odczuwanych dolegliwości bólowych mają wkładki profilowane podpierające struktury szczytu łuku podłużnego.

Indywidualne wkładki ortopedyczne sprawdzają się również w prewencji owrzodzeń stopy cukrzycowej.

Przegląd literatury dokonany w 2009 roku przez Joanne Paton wykazał, że wkładki zmniejszyły liczbę nawrotów owrzodzeń stóp oraz obniżyły siły kompresji na pierwszą kość śródstopia i przyśrodkową stronę pięty.

Prawidłowo oraz indywidualnie zaprojektowane wkładki ortopedyczne pomagają w usprawnianiu pacjenta oraz poprawiają biomechanikę stopy i całej kończyny dolnej, jednak dla uzyskania pełnego efektu, należy łączyć wkładki z innymi metodami terapeutycznymi.

Źródła:
1. Stanek-Klepuszewska A. Wpływ zastosowania wkładek do butów FootBalance na korekcję postawy ciała pilota wojskowego; Praktyczna fizjoterapia & rehabilitacja. Z praktyki gabinetu; nr 129, 27.09.2021.
2. Gadziński B. Wkładki ortopedyczne w praktyce fizjoterapeutycznej – badania kliniczne. Poradnik fizjoterapeuty 02/2020: 8-19.
3. Czesna S., Raczkowski J. Ocena zachowania równowagi u osób ze stopą poprzecznie płaską i związane z tym upadki. Fizjoterapia Polska. 2015; 15(3): 90-96
4. Kirby K. A.; Werd, M. B. The Evolution of Foot Orthoses in Sports—Part I. Podiatry Management; 2014: 33(7), 119-124
5. Xing F., Lu B., Kuang MJ., i wsp. A systematic review and meta-analysis into the effect of lateral wedge arch support insoles for reducing knee joint load in patients with medial knee osteoarthritis. Medicine. 2017:96(24):e7168.
6. Hilda Oliveira H., Jones A., Moreira E., Jennings F., Natour J. Effectiveness of Total Contact Insoles in Patients with Plantar Fasciitis, The Journal of Rheumatology 03/2015.

7. Paton J., Bruce G., Jones R., Stenhouse E. Effectiveness of insoles used for the prevention of ulceration in the neuropathic diabetic foot: a systematic review. J Diabetes Complications. 2009.